تاریخ عضویت : 26 مرداد 91 ساعت 17:33


بخش پروفایل ها در حال تکمیل است
به زودی بخش های بیشتری به آن اضافه خواهد شد ...

برای خود حریف بطلبید !!

در 30 ثانیه برای خود پروفایل بسازید رکوردهایتان را ثبت کنید ، با دیگران رقابت کنید و دیگران را به مبارزه دعوت کنید !! کافیست اینجا را کلیک کنید ...

parisa
سکه : 133426
سابقه : 133426
نام و آوازه : 4068

رتبه‌ی کل در بازیام !!

2بازیام!! دارای یک طراحی مدرن است ، برای مشاهده‌ی آن در بهترین حالت ، شما نیز از یک مرورگر مدرن استفاده کنید :
دانلود Flash Player برای مرورگر Internet Explorer دانلود Flash Player برای سایر مرورگرها   دانلود مرورگر FireFox دانلود مرورگر Chrome دانلود مرورگر InternetExplorer دانلود مرورگر Safari دانلود مرورگر Opera
Copyright © 2012 Baziam.com. All rights reserved
Contact Us: info@baziam.com
Designed by Moshtaf